FAQ pl

Czy mogę anulować rezerwację?

Tak.

W pierwszym powiadomieniu e-mail otrzymanym od hotelu znajduje się łącze do usunięcia. Kliknij łącze i kliknij przycisk „Usuń”, po otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem pomyślnego anulowania.

Anulowanie rezerwacji jest bezpłatne, jeśli zostanie dokonane w ciągu 24 godzin od daty przyjazdu.

Czy mogę zmienić daty rezerwacji?

Tak.

W pierwszym powiadomieniu e-mail otrzymanym od hotelu znajduje się link do zmiany. Kliknij łącze i kliknij przycisk „Edytuj”, po otrzymaniu wiadomości e-mail o pomyślnej zmianie.